Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

LHC Report nr 2, 2011

LHC:s årsberättelse 2010-2011

2011 | En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla

2011 | LHC Report nr 1, 2011

Tid eller pengar?

Vad fokuseras det på vid styrning av vård?

2010

Leading Health Cares Årsberättelse 2009–2010

2010 | LHC Report nr 1, 2010

Hälsa per krona

Hälsa till varje pris? Kronor i vården, vad värderar vi med pengars hjälp? Dags att styra mot hälsa!

2009

Recept för klinisk forskning

Förutsättningar för innovation och framgång

2009

Heart Center Varde – Case

2010

India Pre-Visited: New Frontiers in Healthcare Innovation

2009

Detta borde vårddebatten handla om

2009 | Leading Health Care - Organizing healthcare for greater value

Leading Health Care – Organizing healthcare for greater value