Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer kan laddas ner gratis här på nätet, och med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen.