Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

Dagens Patient, Vinnova, Karolinska institutet 2018

Spetspatienter

En ny resurs för hälsa

Västerbottens läns landsting 2018

Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap

En plan för långsiktig systemtransformation i svenska hälsosektorn

Västerbottens läns landsting 2018

Värdeskapande innovation i partnerskap

En hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande partnerskap i hälso- och sjukvården

LHC report nr 3, 2018

Implementering och mottaglighet av personcentrerad vård

Fyra fallstudier

2018 | LHC report nr 2, 2018

Bröstcancerprocessen, bröstcentrum och RCC

En studie av processorientering, organisationsförändring, mottaglighet och roller

LHC Report nr 1, 2018

3 kronor

En jämförelse av hur olika ekonomiska analysmetoder synliggör värde i vården

2017 | Designing sustainable care for elderly

Designing sustainable care for elderly

A contextual approach

LHC REPORT NR 4, 2017

Digital granskning av patologi i nätverk

En kvalitativ studie av mottaglighet för nya samarbetsformer

2017 Institutet för Framtidsstudier

Framtidens styrning och organisering

Systemutmaningar för att realisera digitaliseringens potential i vård och omsorg

2016 | LHC REPORT NR 3, 2017

Närvård i västra Sörmland

En berättelse om roller, relationer och avstånd