LHC report nr 3, 2018

Implementering och utvärdering av personcentrerad vård

Fyra fallstudier

LHC har fått i uppdrag av Centrum för person centrerad vård vid Göteborgs Universitet, GPCC, att genomföra ett forskningsprojekt kring implementering och mottagande av den modell för personcentrering som GPCC har utvecklat. Detta har resulterat i denna rapport, skriven av Karin Fernler vid Handelshögskolan i Stockholm och Anna Krohwinkel, LHC.

Rapportsläpp: 30 maj kl. 13.15

Rapportsläpp av ”Implementering och mottaglighet för personcentrerad vård”.