Professionsnätverk

LHC samlar sedan 2014 professionerna i vården under paraplyet NBHVO. Deltar gör Arbetsterapeuterna, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SFAM, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska läkarförbundet, SYLF, och Vårdförbundet. Tillsammans har dessa organisationer mer än 260 000 medlemmar.

Vårdens långt drivna specialisering är ofta motiverad medicinskt, men har sin baksida i en fragmentisering med ”stuprör”. Tydliga roller och gränser är förvisso bra ibland men kan också motverka helhetssyn, samarbete och relationer mellan professioner.

Nätverket för bättre hälsa, vård och omsorg vill verka som en motpol till denna utveckling och visa på kraften i att samla yrkesorganisationer och fackförbunden. Syftet är att föra samman centrala parter för att gemensamt diskutera vårdens ledning och styrning och hitta nya vägar framåt.

I nätverket får olika medarbetare en röst i utvecklingen och kan jämföra och dela olika perspektiv på gemensamma utmaningar. I fokus står professionell förankring kombinerat med patientens/brukarens bästa. En viktig aspekt är att initiativet grundas i lokala behov och intressen hos deltagarna.

Nätverket har under sina första aktiva år haft flera interna nätverksträffar såväl som en publik konferens på temat ”Hur ska vi bli styrda? Ett medarbetardrivet samtal om styrning och ledning i hälso- och sjukvården”.

 

loggor