Partnergruppen

LHC har ett partnernätverk med verksamma praktiker från ett 30-tal organisationer; myndigheter, beställarorganisationer, utförare, professionsförbund, patientföreningar, branschorgan och läkemedelsbolag. Det finns en uttalad ambition att partnergruppen ska vara heterogen och inkludera alla delar av sektorn.

Som partner har du möjlighet att delta i partnermöten, seminarier och andra aktiviteter.

Partnermöten hålls 4-6 gånger per år. Ett vanligt upplägg är att ett aktuellt tema introduceras – ofta av en inbjuden gäst – och mycket tid ges till diskussion av detta. Ambitionen med partnermötena är att bygga upp en sammanhållen grupp och skapa ett öppet och familjärt diskussionsklimat där även svåra frågor kan hanteras öppet.

Som partner kan du även bidra genom att föreslå och driva områden och frågor som behöver lyftas upp till diskussion eller mer ingående analys inom ramen för en LHC-studie. Har du en idé om framtidens vård och omsorg som du vill diskutera med andra? Hör av dig till oss!

Anmäl intresse

LHC_partner_1
LHC_partner_2
LHC_partner_3
LHC_partner_4
LHC_partner_5
LHC_partner_6
LHC_partner_7
LHC_partner_8

LHC_partner_9
LHC_partner_10

LHC_partner_12
LHC_partner_13

LHC_partner_15

LHC_partner_15

 

 

LHC_partner_17

LHC_partner_18

LHC_partner_19

 

LHC_partner_21
LHC_partner_22
LHC_partner_23

LHC_partner_24

LHC_partner_26

LHC_partner_29
LHC_partner_30
LHC_partner_31
LHC_partner_32

hjart_lung_riksforbundet_vanster_png-stor