LHC:s arenor

LHC uppstod ur en vision om mötet mellan akademi och praktik. En viktig roll för forskningen är att formulera frågor kring väsentliga problem och ge förslag på hur problemen kan ses på nya sätt. Men det är lika viktigt att forskningen får sammanföras aktuella frågeställningar, perspektiv och erfarenheter från dem som är verksamma i praktiken.

LHC arbetar för kunskapsutbyte mellan akademi och praktik genom att låta forskningsintresserade praktiker möta forskare som har ett speciellt intresse för utveckling av vård och omsorg i praktiken. Vi stimulerar också till gränsöverskridande samtal mellan olika organisatoriska och professionella intressen, och mellan olika forskningsinriktningar. Vi erbjuder både fasta nätverk och mer temporära fokusgrupper kring aktuella ämnen.

Läs mer under flikarna Partnergruppen, Akademiskt nätverk, Professionsnätverk och Fokusgrupper om hur du eller din organisation kan bli del av de arenor LHC erbjuder.