Ledning och styrelse

LHC har en namnkunnig styrelse med fast förankring i akademin. Oss som är fast anställda på kansliet hittar du här.

Claes Fredrik Helgesson

Ordförande, Professor, avdelningschef

Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

 

 

Hans Kjellberg

Professor

Department of Marketing & Strategy, Handelshögskolan i Stockholm

Karin Fernler

Assistant professor

Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm


Mats Engwall

Professor

Industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan

Hans Winberg

Generalsekreterare, Ek lic

Stiftelsen Leading Health Care

 

ANNA KROHWINKEL

Forskningschef, Ek Dr

Stiftelsen Leading Health Care