Ledning och styrelse

LHC har en namnkunnig styrelse med fast förankring i akademin. Oss som är fast anställda på kansliet hittar du här.

Claes Fredrik Helgesson

Ordförande, Professor, avdelningschef

Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

 

 

Hans Kjellberg

Professor

Department of Marketing & Strategy, Handelshögskolan i Stockholm

Karin Fernler

Assistant professor

Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm


Mats Engwall

Professor

Industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan

Hans Winberg

Generalsekreterare, Ek lic

Stiftelsen Leading Health Care

 

ANNA KROHWINKEL

Forskningschef, Ek Dr
Biträdande generalsekreterare

Stiftelsen Leading Health Care