Välkommen till LHC

Leading Health Care är från och med januari 2010 en stiftelse med uppdrag att främja forskning och kunskapsutveckling relevant för organisering, styrning och ledning av verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet samt att sprida information om detta.