Uppdrag från regeringen om värdebaserad vård

Den 22 februari 2018 beslutade regeringen och Socialdepartementet att ge LHC uppdraget att genomföra en organisationsteoretisk genomlysning av värdebaserad vård. Redovisning av arbetet ska ske senast 30 april 2019.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fakta-pa-bordet-i-fallet-nya-karolinska–sa-det-aldrig-sker-igen/