Nyheter

Här får du veta vad som är på gång på LHC! Om du vill ha nyheter och seminarieinbjudningar löpande till din e-post, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

LHC-rapport: Vem vill ha rökavvänjning – Att styra motivationen eller låta motivationen styra

Ersättningsmodeller har stor betydelse för vilka åtgärder som genomförs i vården. På initiativ från Leading Health Cares fokusgrupp för styrning…

Läs mer

LHC-rapport: Ledningssystem och styrning av vård – förutsättningar och utmaningar

Stiftelsen Leading Health Care fick i början av 2011 i uppdrag av Socialstyrelsen att med forskningens glasögon närmare studera och…

Läs mer

LHC-rapport: På väg mot en värdefull styrning – Ersättningssystem för en sammanhållen vård & omsorg om äldre

Stiftelsen Leading Health Care fick i juni 2011 ett regeringsuppdrag med syfte att påbörja arbetet med att utarbeta ersättningsmodeller för…

Läs mer

Leading Health Care’s årsberättelse 2010-2011

Finns även att beställa som trycksak, kostnadsfritt. Årsberättelse 2010-2011

LHC får förnyat uppdrag från regeringen

Den 3 mars 2012 fick LHC ett förnyat uppdrag från regeringen för att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting…

Läs mer

Inspel till Statens vård- och omsorgsutredning

LHC har under hösten medverkat i den forskargrupp som utredaren Stefan Carlsson knutit till sig i arbetet med myndighetsöversynen. Förslag…

Läs mer

Tid eller pengar?

En rapport om bröstcancerprocesser, skriven av Niklas Källberg, Handelshögskolan i Stockholm, Helena Bengtsson, Helseplan & Jon Rognes, Leading Health Care.…

Läs mer

LHC till Nobel Memorial Week i Indien

LHC har rest till New Delhi, Indien för att under den årliga Nobel Memorial Week, 17-21 oktober 2011, medverka i…

Läs mer

Artikel i Dagens Medicin

Intervju i Dagens Medicin på temat Ledarskap. LHC-forskaren Niklas Källberg ger sin syn på orsaken till de motsättningar som uppstår…

Läs mer

Krönika om styrning

LHC-forskaren Mats Tyrstrup skriver om den tilltagande styrningen i dagens organisationer. Läsvärt.