Nyheter

Här får du veta vad som är på gång på LHC! Om du vill ha nyheter och seminarieinbjudningar löpande till din e-post, anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

Ny LHC-partner!

LHC välkomnar Famna som ny partner! Famna är en branschorganisation som vill skapa bättre villkor för den vård och sociala…

Läs mer

Hearing på Socialdepartementet

Den 16 april deltog LHC på en hearing som Socialdepartementet bjöd in till kring LHC:s rapport: ”På väg mot en…

Läs mer

LHC-rapport: Vem vill ha rökavvänjning – Att styra motivationen eller låta motivationen styra

Ersättningsmodeller har stor betydelse för vilka åtgärder som genomförs i vården. På initiativ från Leading Health Cares fokusgrupp för styrning…

Läs mer

LHC-rapport: Ledningssystem och styrning av vård – förutsättningar och utmaningar

Stiftelsen Leading Health Care fick i början av 2011 i uppdrag av Socialstyrelsen att med forskningens glasögon närmare studera och…

Läs mer

LHC-rapport: På väg mot en värdefull styrning – Ersättningssystem för en sammanhållen vård & omsorg om äldre

Stiftelsen Leading Health Care fick i juni 2011 ett regeringsuppdrag med syfte att påbörja arbetet med att utarbeta ersättningsmodeller för…

Läs mer

Leading Health Care’s årsberättelse 2010-2011

Finns även att beställa som trycksak, kostnadsfritt. Årsberättelse 2010-2011

LHC får förnyat uppdrag från regeringen

Den 3 mars 2012 fick LHC ett förnyat uppdrag från regeringen för att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting…

Läs mer

Inspel till Statens vård- och omsorgsutredning

LHC har under hösten medverkat i den forskargrupp som utredaren Stefan Carlsson knutit till sig i arbetet med myndighetsöversynen. Förslag…

Läs mer

Tid eller pengar?

En rapport om bröstcancerprocesser, skriven av Niklas Källberg, Handelshögskolan i Stockholm, Helena Bengtsson, Helseplan & Jon Rognes, Leading Health Care.…

Läs mer

LHC till Nobel Memorial Week i Indien

LHC har rest till New Delhi, Indien för att under den årliga Nobel Memorial Week, 17-21 oktober 2011, medverka i…

Läs mer