Ledare i Expressen om LHC:s senaste rapport om värdebaserad vård

”Den borde vara obligatorisk läsning för vårdens makthavare” – Expressen om rapporten: Värdebaserad vård – en organisationsteoretisk genomlysning om innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden.

https://www.expressen.se/ledare/redledarered-detta-kan-politikerna-lara-av-haveriet-karolinska