Hans Winberg intervjuas i radio Stockholm

Hans Winberg intervjuas i radio Stockholm om bakgrund till att akutsjukhusen i Stockholm just nu visar underskott. Alltför hård detaljkontroll kan få motsatt effekt.

Lyssna här