Ersättningsmodeller behöver inte hindra innovation!

LHC har i samarbete med Vinnova följt åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller som ska öka mottagligheten för innovationer i vård och omsorg.

Läs mer under länken nedan och ladda ner vår nya rapport:
Ersättningssystem för innovation i vård och omsorg