De tio förbudsorden

Tio saker som vi inte ska göra och gör vi dem inte underlättar vi digitaliseringen och därmed skapar vi förutsättningar för vården och omsorgen att bli bättre och effektivare. En rapport från rådslaget Produktivitet i vård och omsorg under ledning av LHC:s Hans Winberg.

De tio förbudsorden