Fokusgrupper

Förutom våra öppna seminarier och fasta partnermöten arbetar LHC med tvärprofessionella fokusgrupper kring specifika teman. Dessa erbjuder utvecklingsmöjligheter för deltagarna, samtidigt som de ger värdefull input till LHC:s löpande arbete.

Fokusgrupper är temporära nätverk med syftet att identifiera och diskutera centrala frågeställningar, utmaningar idag och möjliga vägar framåt. Vi har bland annat samlat grupper kring mottaglighet för innovation och ersättningssystem för samverkan.

Under 2015-2016 driver vi en fokusgrupp för verksamhetsutveckling i vården med inriktning ”Vård på rätt nivå”. Just detta initiativ finansieras inom ramen för Vinnovas satsning på forskarstödda lärandenätverk inom hälso- och sjukvården.

Vill du starta eller delta i en fokusgrupp?

Vi tar gärna emot förslag både kring framtida teman och deltagare. Kontakta oss gärna med dina idéer.