Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer kan laddas ner gratis här på nätet och kan även beställas i tryckt version.  

För att beställa en bok eller rapport, skicka ett mail till info@leadinghealthcare.se med titel, önskat antal ex och faktureringsadress. Det går också bra att hämta trycksaker på vårt kansli i Stockholm, kostnadsfritt.

LHC report nr 1 2019

Operationsrådets verksamhet i Region Örebro Län

En formativ utvärdering

LHC Working Paper 2019-01-31

Moderna Policies

Observationer från policygrupperna Samhällskontraktet och Policyprocessen som grund för det fortsatta arbetet inom Moderna Policies

Dagens Patient, Vinnova, Karolinska institutet 2018

Spetspatienter

En ny resurs för hälsa

Västerbottens läns landsting 2018

Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap

En plan för långsiktig systemtransformation i svenska hälsosektor

Västerbottens läns landsting 2018

Värdeskapande innovation i partnerskap

En hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande partnerskap i hälso- och sjukvården

LHC report nr 3, 2018

Implementering och utvärdering av personcentrerad vård

Fyra fallstudier

2018 | LHC report nr 2, 2018

Bröstcancerprocessen, bröstcentrum och RCC

En studie av processorientering, organisationsförändring, mottaglighet och roller

LHC Report nr 1, 2018

3 kronor

En jämförelse av hur olika ekonomiska analysmetoder synliggör värde i vården

2017 | Designing sustainable care for elderly

Designing sustainable care for elderly

A contextual approach

LHC REPORT NR 4, 2017

Digital granskning av patologi i nätverk

En kvalitativ studie av mottaglighet för nya samarbetsformer