»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Nyheter

Visa alla

Ny digitaliserings-bok med kapitel av LHC

Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. Den här rapporten pekar ut…

Läs mer

Riksförbundet HjärtLung ny LHC-partner!

Vi välkomnar Riksförbundet HjärtLung till Leading Health Cares partnernätverk! Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer och funktionshinderförbund med…

Läs mer

Toivo Heinsoo blir läkemedelsutredare

På torsdagen beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska göra en genomgripande översyn av dagens system för finansiering, subvention…

Läs mer

Publikationer

Visa alla

LHC Working Paper 2016-1

Målgruppsanpassad vård – ett analysramverk

(aka ”LHC-matrisen”)

Läs mer

LHC REPORT NR 1, 2016. Rapport (arbetsversion) från ett följeforskningsprojekt kring utvecklingen av närvården i västra Sörmland.

Närvård i västra Sörmland

En berättelse om roller, relationer och avstånd

Läs mer

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer