Evenemang

Visa alla

Rapportlansering: Spetspatienter

Lansering av rapporten Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring (red. Sara Riggare, Anna Krohwinkel m fl.). Samarrangemang med Vinnova-projektet…

Läs mer

Partnermöte

Möte 16.00-18.00 Buffé 18.00-19.00

European Conference on Rare Diseases & Orphan Products (ECRD 2020)

LHC är associate partner till European Conference on Rare Diseases & Orphan Products (ECRD 2020). Tema för konferensen: The rare…

Läs mer

Nyheter

Visa alla

Debattartikel baserat på LHC:s arbete med Moderna Policies

Christian Gadolin, Högskolan i Skövde, Anna Krohwinkel och Unni Mannerheim, LHC skriver en debattartikel i Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/

LHC replikerar på debattinlägg av Måns Rosén i Läkartidningen

LHC:s replik: ”Organisatorisk kunskap om vården finns och bör beaktas” http://lakartidningen.se/

LHC presenterar Värdebaserad vård hos SMER

Hans Winberg deltog på Smers etikdag 2019: Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in? http://www.smer.se/webbfilmer/smers-etikdag-2019-styrningen-av-halso-och-sjukvarden-var-kommer-etiken-in/

Publikationer

Visa alla

LHC REPORT NR 3, 2019

Moderna Policies

Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt

Läs mer

»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer