»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Nyheter

Visa alla

Leading Health Care deltar på uppstartsmöte med Landstinget i Kalmar

I fredags offentliggjorde Tillitsdelegationen vilka verksamheter och forskare som utgör försöksverksamhet inom ramen för Tillitsdelegationens arbete. Det är sammanlagt 27…

Läs mer

Att styra på för stor distans är som att leda barnkalas via sms

Krisen i vården lär oss en sak: Att styra på för stor distans är som att leda barnkalas via sms.…

Läs mer

Ny digitaliserings-bok med kapitel av LHC

Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. Den här rapporten pekar ut…

Läs mer

Publikationer

Visa alla

LHC Report nr 1, 2017

Från flytt till förändring

En studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne

Läs mer

LHC Working Paper 2016-1

Målgruppsanpassad vård – ett analysramverk

(aka ”LHC-matrisen”)

Läs mer

Evenemang

Visa alla

Seminarium: Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. Under ett heldagsseminarium pekar vi…

Läs mer

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer