»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Nyheter

Visa alla

Debattartikel av LHC i Realtid.se

Resursbristresonemanget håller inte. I så fall hade alla resurstillskott hjälpt och utvecklat vården. Vi måste istället titta på hur vi…

Läs mer

Debattartikel av LHC i Dagens Samhälle 23 maj

Digitaliseringen av sjukvården är här för att stanna, professionerna och politikerna måste bejaka utvecklingen och reglera verksamheten på ett sunt…

Läs mer

Uppstartsmöte för Spetspatienter

Anna deltar i uppstartsmöte för det Vinnaova-finansierade projektet Spetspatienter, där LHC deltar som följeforskare.

Publikationer

Visa alla

2017 LHC Report nr 2, 2017

Ekonomi för förändring

Ersättningsmodeller för innovation - en vägledning

Läs mer

LHC Report nr 1, 2017

Från flytt till förändring

En studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne

Läs mer

Evenemang

Visa alla

Mingel: Almedalens stora snackisar

Är Almedalen på väg att dö? Vilken partiledare kommer hålla det bästa talet? Har Stefan Löfven dragit vinstlotten genom att…

Läs mer

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer