Evenemang

Visa alla

Partnermöte

Möte 16.00-18.00 Middag 18.00-19.00

Partnermöte

Möte 16.00-18.00 Middag 18.00-19.00

Nyheter

Visa alla

Ny artikel i Organisation & Samhälle om Moderna Policies

LHC har publicerat en artikel i Organisation & Samhälle – Svensk företagsekonomisk tidskrift​ baserat på den sammanfattande analysen från projektet…

Läs mer

Länk till webbinarium 24/9 hos SKR om nära vård

Torsdagen 24 september  hölls ett webbinarum på SKR där  rapporten ”Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter”,…

Läs mer

LHC:s partners Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Nätverket mot cancer bjuder in till webbinarium om precisionsmedicin den 9 oktober

Läs och anmäl via länken nedan: https://genomicmedicine.se/webbinarium-precisionsmedicin-vagen-till-ett-battre-liv-och-lagre-kostnader-for-sjukvarden/

Publikationer

Visa alla

LHC REPORT NR 1

System för cervixcancerscreening

Nuläge och utvecklingspotential

Läs mer

SKR

Nära vård

Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

Läs mer

»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer