Evenemang

Visa alla

Partnermöte

Möte 16.00-18.00 Middag 18.00-19.00

Partnermöte

Möte 16.00-18.00 Middag 18.00-19.00

Nyheter

Visa alla

LHC:s policy brief om värdebaserad vård

LHC:s policy brief om värdebaserad vård presenterad vid Nordic Network for Health Policy, Health Management, and Health Services Research Workshop…

Läs mer

PPT-bilder från internationellt seminarium 25 mars om utvärdering av Nära Vård

Den 25 mars anordnade LHC ett internationellt seminarium på temat utvärdering av Nära Vård. Nigel Edwards, chief executive vid Nuffield…

Läs mer

Seminarium med Medtech4Health & Swelife: Governance i och effekter av innovationssatsningar

Den 16 mars anordnades ett seminarium av Medtech4Health och Swelife. Läs mer om seminariet här med presentationer och länkar till…

Läs mer

Publikationer

Visa alla

LHC REPORT NR 1

Lärdomar från utvärdering av Nära Vård

En utvärderardialog kring praktiska problem och lösningar

Läs mer

LHC report nr 2

Att stödja systeminnovation

Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health

Läs mer

»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer