»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Nyheter

Visa alla

Hans Winberg attends WHO Global Consultation Meeting on Integrated Care for Older People

On October 23-24 2017, Secretary General Hans Winberg will attend the Global Consultation Meeting on Integrated Care for Older People. The Global…

Läs mer

Cambio tecknar kontrakt NHS Scotland

NHS Scotland har valt svenska Cambio Healthcare Systems att tillhandahålla ett nationellt kliniskt beslutsstödssystem.  NHS Scotland awards Cambio CDS contract

Hans Winberg i Kalmar 10 oktober på konferens om ledarskap

Hans Winberg är inbjuden som paneldeltagare på konferens om ledarskap, värderingar och mjuka värden. https://www.dagensmedicin.se/seminarier/framtidens-sjukvard-2017/

Publikationer

Visa alla

LHC REPORT NR 4, 2017

Digital granskning av patologi i nätverk

En kvalitativ studie av mottaglighet för nya samarbetsformer

Läs mer

LHC REPORT NR 3, 2017. Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland

En berättelse om roller, relationer och avstånd

Läs mer

Evenemang

Visa alla

LHC-dagen 8 december 10-15

Denna årligen återkommande dag tar vi upp delar av LHC:s arbete under det gångna året och blickar framåt. Mer info…

Läs mer

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer